Pomohli sme

Vďaka darom od ľudí a firiem pomáhame deťom v neúplných rodinách, dôchodcom a rodinám, ktoré sa octili v existenčnej kríze. Pomohli sme aj týmto domácnostiam:

p. Yuliia - Košice
p. Mária - Košice
p. Martina - Prešov
p. Jana - Prešov
p. Monika - Prešov
Marko - Prešov
p. Lenka - Kendice
p. Martina - Prešov
p. Antónia - Poprad
p. Marta - Kendice
p. Štefan - Vranov n. Topľou
p. Vlastimil - Prešov

Pomôžte a zdieľajte na svojich stránkach

#budetodobre