Chcem pomôcť

Okamžitá pomoc

Nascanujte QR kód vo svojom Internet Bankingu a vpíšte ľubovoľnú sumu, ktorou chcete prispieť na pomoc.

Platobná brána

Pomoc formou jednorázovej platby kartou cez bezpečnú platobnú bránu.

Pomoc prevodom

SK37 1100 0000 0029 4946 2542 Názov účtu: PIEROTT, n.o.

Vyberte si výšku sumy, ktorou môžete a chcete prispieť na pomoc a vykonajte jednoduchý prevod na náš účet.