Medzi nimi desaťtisíce detí a dôchodcov.

Pomôžme im v čase pandémie

Pomohli sme

p. Yuliia - Košice
p. Mária - Košice
p. Martina - Prešov
p. Jana - Prešov

Momentálne vyzbierané

0

O výzve

Nezisková organizácia Pierott vyhlasuje výzvu na pomoc deťom z neúplných rodín, rodín ktoré žijú v existenčnej kríze a starším ľuďom. Prostredníctvom finančných darov im nakúpime a rozvezieme základné potraviny, vitamíny, hygienické pomôcky a pomôcky na rozveselenie a edukáciu detí.

Ideme pomôcť najzraniteľnejším, ktorí si nevedia pomôcť sami.

Ako podporiť

Okamžitá pomoc

Nascanujte QR kód vo svojom Internet Bankingu a vpíšte ľubovoľnú sumu, ktorou chcete prispieť na pomoc.

Platobná brána

Pomoc formou jednorázovej platby kartou cez bezpečnú platobnú bránu.

Pomoc prevodom

SK37 1100 0000 0029 4946 2542 Názov účtu: PIEROTT, n.o.

Vyberte si výšku sumy, ktorou môžete a chcete prispieť na pomoc a vykonajte jednoduchý prevod na náš účet.

Ako to bude prebiehať?

1. Prijatie daru

2. Nákup potrieb

3. Rozvoz potrieb

Ako dary prerozdelíme?

Zdravie

Nakúpime základné hygienické potreby pre deti a starších.

Vzdelanie

Ďeťom zabezpečíme hry a edukačné pomôcky, starším knihy.

Potraviny

Nakúpime a roznesieme základné potraviny a vitamíny.

O tom, komu sme pomohli vás budeme informovať na sociálnych sieťach.

Pomôžte a zdieľajte túto stránku.

#budetodobre